Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Program badawczy

Projekty badawcze i analizy realizowane przez FDN mają na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki dziecka krzywdzonego, a także są podstawą działań w ramach poszczególnych programów FDN.

WIĘCEJ

Pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach

Od stycznia do grudnia 2015 Fundacja Dzieci Niczyje realizuje projekt Pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach (ang. Helping childen at risk). Projekt finansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Standard Grant Nr 21420054).

 

Celem projektu jest określenie zagrożeń oraz potrzeb dzieci znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych oraz stworzenie wspólnej strategii pomocy i wsparcia dla dzieci i młodzieży w regionie wyszehradzkim na podstawie dokonanej diagnozy oraz dobrych praktyk organizacji partnerskich.

Badanie, realizowane w ramach projektu, ma na celu przybliżenie perspektywy dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji i szukają wsparcia poprzez kontakt on-line z konsultantami Telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.

Badanie opiera się na analizie treści wiadomości, przesyłanych przez strony internetowe telefonów zaufania w czterech krajach (w Polsce przez stronę www.116111.pl). Główne pytania badawcze dotyczą zarówno samej treści wiadomości (m.in. specyfiki zgłaszanych problemów), jak i ich cech formalnych (np. długość, częstotliwość).

Analizie jakościowej poddane zostały wybrane wiadomości, nadesłane w 2014 roku (W Polsce łącznie 352 z ponad 6 tysięcy wiadomości). Wybrany materiał obejmuje okres 12 „tygodni analitycznych”, dzięki czemu analizie poddano wiadomości ze wszystkich miesięcy roku i wszystkich dni tygodnia.

Koordynatorem projektu jest Fundacji Dzieci Niczyje - Polska

 

 

 

 

 

Partnerzy:

 

Kék Vonal Child Crisis Foundation (Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány) - Węgry

 

 

 

The Safety Line Association (Sdružení Linka bezpečí) - Czechy

 

 

 

Child Safety Line, non-profit organization (Linka detskej istoty, n.o.) - Słowacja

 

 

Wydarzenia:

 

  • Seminarium i konferencja prasowa w Polsce

 

  • Konferencja prasowa w Czechach

 

  • Konferencja prasowa na Węgrzech

Publikacje:

 

Raport porównawczy:

 

Raporty krajowe:

Polska

Słowacja

Czechy

Węgry


Finansowanie: