Change language English Polski

 

Program badawczy

Projekty badawcze i analizy realizowane przez FDN maj? na celu poszerzenie wiedzy dotycz?cej problematyki dziecka krzywdzonego, a tak?e s? podstaw? dzia?a? w ramach poszczególnych programów FDN.

WI?CEJ

Kontakt

Biuro Fundacji

Dzia? Badawczy

ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa
tel./fax: 22 616 02 68. 22 616 03 14

e-mail: badania@fdn.pl