Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Program badawczy

Projekty badawcze i analizy realizowane przez FDN mają na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki dziecka krzywdzonego, a także są podstawą działań w ramach poszczególnych programów FDN.

WIĘCEJ

Komercyjne wykorzystywanie dzieci

Projekt badawczy, organizowany w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zagrożeń dzieci i młodzieży komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym/prostytucją/handlem, opiera się na analizie postaw oraz doświadczeń młodzieży. Badania miały na celu diagnozę problemu komercyjnego wykorzystywania, a ich wyniki posłużyły do przygotowania materiałów informacyjno-edukacyjnych. Kampania jest realizowana w perspektywie i podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie. Głównym celem kampanii jest ochrona dzieci i młodzieży przed ryzykownymi zachowaniami i sytuacjami oraz ograniczenie patologii i przestępczości poprzez podniesienie świadomości społecznej.

Badanie składa się z dwóch części:

  1. jakościowej: zogniskowane wywiady grupowe z młodymi ludźmi (15-18 lat) w miastach goszczących EURO 2012: Warszawie, Poznaniu i Gdańsku
  2. ilościowej: badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnych próbach dla populacji Polski i Ukrainy

Projekt EURO 2012 rozpoczął się w marcu 2011, a jego zakończenie planowane jest na lipiec 2012. Realizacja części badawczej projektu zakończyła się w sierpniu 2011. 

Raport z badań

 

Finansowanie programu:

Wojewoda Mazowiecki w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

Fundacja OAK

Program MARIO

 

Współpraca:

MillwardBrown SMG/KRC

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej