Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Program badawczy

Projekty badawcze i analizy realizowane przez FDN mają na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki dziecka krzywdzonego, a także są podstawą działań w ramach poszczególnych programów FDN.

WIĘCEJ

EU NET ADB

Fundacja Dzieci Niczyje bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym EU-NET-ADB, dotyczącym zjawiska zachowań uzależnieniowych od internetu wśród młodzieży europejskiej (15-16 lat). Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Safer Internet w kategorii Knowledge Enhancement Projects.

 

Celem projektu badawczego EU NET ADB było określenie skali problemu nadużywania internetu przez europejską młodzież oraz wyodrębnienie czynników powodujących takie zachowania. Badanie zostało przeprowadzone wśród młodzieży w wieku 14-17 lat w siedmiu krajach europejskich: Grecji, Hiszpanii, Islandii, Holandii, Niemczech, Polsce i Rumunii. Realizatorem projektu było konsorcjum złożone zarówno z ośrodków akademickich, jak i organizacji pozarządowych.

Badanie składało się z części ilościowej i jakościowej: część ilościowa zakładała przeprowadzenie reprezentatywnych badań ankietowych na próbach krajowych liczących 2000 respondentów, część jakościowa – wywiady pogłębione z dwudziestoma nastolatkami w każdym kraju wykazującymi przynajmniej niektóre symptomy nadużywania internetu.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu EU NET ADB finansowanego ze środków Komisji Europejskiej z programu „Safer Internet” (nr umowy SI-2010-KEP-4101007).

 

Koordynatorem projektu jest Wydział Pediatrii Uniwersytetu Ateńskiego (Adolescent Health Unit – 2nd Dpt of Pediatrics – University of Athens "P & A Kyriakou" Children's Hospital Athens).

Partnerzy:
PROTEGELES (Hiszpania)
IVO Addiction Research Institute (Holandia)
University of Akureyri (Islandia).
The Central Authority for Media and Communication in Rhineland Palatinate (Niemcy)
The Outpatient Clinic of Computer Game and Internet Addictive Behaviour – University of Mainz (Niemcy)
Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy Iasi (Rumunia)
Projekt rozpoczął się w lutym 2011 r. i jest zaplanowany na dwa lata. Wyniki badań pilotażowych powinny być znane w sierpniu 2011 r., a ostateczne w połowie 2012 r. Będą one promowane m.in. przez narodowe ośrodki koordynujące program „Safer Internet” skupione w sieci Insafe, w tym przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (prowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK).
 
Polskie Centrum Programu Safer Internet
http://www.saferinternet.pl
 
Program KE Safer Internet Programme
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
Strona projektu badawczego EU-Net-Addict (w budowie)
http://www.eunet.med.uoa.gr/

EU-NET-ADB Logo

Partnerzy:

PROTEGELES (Hiszpania)

IVO Addiction Research Institute (Holandia)

University of Akureyri (Islandia).

The Central Authority for Media and Communication in Rhineland Palatinate (Niemcy)

The Outpatient Clinic of Computer Game and Internet Addictive Behaviour – University of Mainz (Niemcy)

Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy Iasi (Rumunia)

 

Projekt rozpoczął się w lutym 2011 r. i został zaplanowany na 2 lata. W lutym 2012 roku zakończono zbieranie danych z gimnazjów w całej Polsce. Wstepne wyniki badań opracowano w maju 2012, a ostateczne wyniki zostały po raz pierwszy zaprezentowana na Safer Internet Forum w Brukseli, 18 października 2012 r.

Badania EU NET ADB były prezentowane m.in. na następujących wydarzeniach:

  • V i VI Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie - Warszawa - wrzesień 2011 oraz wrzesień 2012
  • VIII i IX Ogólnopolska Konferencja "Pomoc Dzieciom - Ofiarom Przestępstw" - Warszawa - październik
  • Dzień Bezpiecznego Internetu 2012
  • Konferencja naukowa "Społeczna przestrzeń internetu. Między wirtualnoscia a realnością" - Rzeszów 16-17.10.2012
  • Konferncja inauguracyjna kampanii społecznej "W którym świecie żyjesz" Polskiego Centrum Safer Internet  - Warszawa - lipiec 2012

27 listopada 2012 w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie o godzinie 11.00 odbędzie się konferencja prasowa prezentująca wyniki badania.

W sprawie badania prosimy kontaktować się z pracownikami FDN: Szymonem Wójcikiem oraz Katarzyną Makaruk

RAPORTY DO POBRANIA NA DOLE STRONY

Strona projektu badawczego EU-Net-Addict

http://www.eunetadb.eu/

Program KE Safer Internet Programme

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Polskie Centrum Programu Safer Internet

http://www.saferinternet.pl

Pliki do pobrania