Change language English Polski

 

Program badawczy

Projekty badawcze i analizy realizowane przez FDN maj? na celu poszerzenie wiedzy dotycz?cej problematyki dziecka krzywdzonego, a tak?e s? podstaw? dzia?a? w ramach poszczególnych programów FDN.

WI?CEJ

Dane do faktury

 

Dane do faktury:

Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa

NIP: 113-07-25-676